Singthong, 53
Status วันนี้อากาศก็ดูโปร่งใสแสงอาทิตย์ช่วยส่องนำพาความสว่างไสวให้กับตัวเราเอง..พบแต่สื่งดีๆในอนาคตหน้ากับ..***ใครสักคนที่เป็นคู่ชีวิต****
personal info
Likes
Friends